TERMINY EGZAMINÓW 2018/2019


AKTUALNE TERMINY EGZAMINÓW NA ROK AKADEMICKI 2018/2019

ZALICZENIA PRZEDMIOTÓW

Zaliczenie przedmiotów:

  • fakultet – wprowadzenie do IT,
  • Informatyka (grupa 4 i 5).

prowadzonych w semestrze letnim przez Dra Rafała Lewandowskiego odbędą się w sesji poprawkowej w dniu 6 września 2019 r. o godz. 09:00 w Sali 313a.

EGZAMIN ZE WSTĘPU DO EKONOMII

Egzamin z przedmiotu Wstęp do ekonomii odbędzie się w dniu 28 czerwca o godz. 10.00 w budynku Collegium Novum, blok B, parter, sala 25. (egzamin organizowany jest dla osób, które nie zdążyły lub nie mogły przystąpić do egzaminu w marcu)

We wrześniu egzaminy ze Wstępu do ekonomii będą się odbywać w następujących terminach:

 9 września – termin wyłącznie dla studentów, którzy z uzasadnionych względów nie mogli podejść do egzaminu w pierwszym terminie, tj. 15 marca lub 28 czerwca; prosimy o dostarczenie w dniu egzaminu kopii dokumentu usprawiedliwiającego nieobecność w pierwszym terminie (np. dokument poświadczający IOS, wyjazd w ramach wymiany studenckiej, zwolnienie lekarskie)

– 23 września – termin poprawkowy dla studentów, którzy we wcześniejszych terminach otrzymali ocenę negatywną, a także dla osób, które nie podeszły do egzaminu w pierwszym terminie i nie posiadają dokumentu usprawiedliwiającego nieobecność.

Egzaminy wrześniowe odbędą się o godz. 9.00 w budynku Collegium Novum, blok B, parter, sala 25.