UNIWERSYTECKI SYSTEM OBSŁUGI STUDIÓW – USOS


Zgłaszania problemu dotyczącego USOS prosimy podawać w następującej kolejności:

  1. NAZWISKO, IMIĘ, NUMER PESEL
  2. KOD PRZEDMIOTU
  3. MIEJSCE (sala), CZAS (godzina), PROWADZĄCY (imię i nazwisko), GRUPA
  4. OPIS PROBLEMU (czego dotyczy, co zmienić)

Zgłoszenia w tej postaci znacznie przyspieszą pracę, skracając czas rozwiązywania danego problemu.

Zgłoszenia można przesyłać na adres

Prosimy używać uniwersyteckiej skrzynki pocztowej.

PS. W godzinach 21:00-23:00 lepiej nie korzystać z systemu USOS, ponieważ wówczas trwa centralna aktualizacja danych.

Dyżury pokój 204 B

Poniedziałek

  • 17:30 – 20:00

Wtorek

  • 17:30 – 20:00

Środa

  • 14:00 – 16:00

Czwartek

  • 17:30 – 20:00

Piątek

  • 14:00 – 20:00

Sobota

  • 14:00 – 18:00 (w terminach zjazdów zaocznych)