UNIWERSYTECKI SYSTEM OBSŁUGI STUDIÓW – USOS


Zgłaszania problemu dotyczącego USOS proszę podawać w następującej kolejności:

  1. NAZWISKO, IMIĘ, NUMER PESEL
  2. KOD PRZEDMIOTU
  3. MIEJSCE (sala), CZAS (godzina), PROWADZĄCY (imię i nazwisko), GRUPA
  4. OPIS PROBLEMU (czego dotyczy, co zmienić)

Zgłoszenia w tej postaci znacznie przyspieszą pracę, skracając czas rozwiązywania danego problemu.

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres kwapisz@amu.edu.pl

PS. W godzinach 21:00-23:00 lepiej nie korzystać z systemu USOS, ponieważ wówczas trwa centralna aktualizacja danych.