UŻYTECZNE ŁĄCZA


http://amu.edu.pl/ – Strona główna UAM

http://wn.amu.edu.pl/ – Wydział Neofilologii

http://lib.amu.edu.pl/ – Biblioteka Uniwersytecka

http://www.bfn.amu.edu.pl/ – Biblioteka Filologiczna NOVUM

http://www.bracz.edu.pl/ – Biblioteka Raczyńskich

http://www.biblioteka.ptpn.poznan.pl/ – Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

http://swfis.amu.edu.pl/ – Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UAM

http://biurokarier.amu.edu.pl/ – Biuro Karier UAM

https://usosweb.amu.edu.pl – USOSweb

http://elearning-neo.amu.edu.pl/ – platforma e-lerningowa wydziału Neofilologii

https://studenci.amu.edu.pl/poczta-studencka – Studencki Serwis Pocztowy UAM

http://www.dsjowita.pl/ – Dom Studencki JOWITA

http://www.dszbyszko.amu.edu.pl/ – Dom Studencki ZBYSZKO

http://samorzad.amu.edu.pl/ – Parlament Samorządu Studentów UAM

http://www.azs.amu.edu.pl/ – Klub Uczelniany AZS

https://www.facebook.com/jezykoznawstwo?fref=ts – Fanpage Instytutu Językoznawstwa

http://pracowniawyrazu.amu.edu.pl/ – Blog instytutowy