WARUNEK


CO ZROBIĆ, GDY POWINIE SIĘ NOGA?

Studia to połączenie nauki i zabawy, jednak zbytnie skupienie się na tym drugim może spowodować problemy na uczelni. Jeśli komuś powinie się noga i nie zda egzaminu nie należy się załamywać! Jest wiele możliwości poprawy.

Przede wszystkim po każdym egzaminie przysługuje studentom zagwarantowana przez regulamin studiów UAM poprawka jej termin powinien zostać wyznaczony na minimum 7 dni po ogłoszeniu wyników pierwszego terminu egzaminu.

Jeśli jednak także ten egzamin nie zostanie zaliczony, istnieje jeszcze kilka opcji zagwarantowanych w regulaminie studiów UAM. Jedna z nich to egzamin komisyjny, potocznie zwany także komisem. Aby mieć taką możliwość, należy złożyć o niego wniosek w dziekanacie w terminie 7 dni od wpisania oceny niedostatecznej. Jeśli wniosek ten zostanie przyjęty, egzamin zostanie przeprowadzony przed komisją w składzie: dziekan wydziału, osoba prowadząca zajęcia oraz specjalista z danego przedmiotu. Dodatkowo, na wniosek studenta, może tam zjawić się wybrany przez studenta nauczyciel akademicki lub przedstawiciel samorządu studenckiego. Ocena z egzaminu komisyjnego jest ostateczna.

Istnieje także powtarzanie modułu (przedmiotu). Także na wniosek studenta dziekan może zgodzić się na powtórzenie niezaliczonego przez studenta przedmiotu (na takie rozwiązanie potocznie mówi się także warunek). Z tą decyzją łączą się dwie opcje: albo jednoczesne kontynuowanie przez studenta studiów na roku wyższym albo brak tej kontynuacji. Wniosek taki należy złożyć najpóźniej 14 dni po zakończeniu sesji lub roku akademickiego. Maksymalnie w jednym roku można powtarzać 3 przedmioty. 1 przedmiot można powtarzać tylko 1 raz, w następnym roku akademickim.

Ważnym jest, aby zadbać na wstępie o to, czy nie upłynie termin zakończenia sesji egzaminacyjnej. W takim wypadku należy złożyć wniosek o jej przedłużenie w dziekanacie.

Pod tym adresem znajdują się potrzebne dokumenty do zdawania egzaminu warunkowego lub komisyjnego:

http://wn.amu.edu.pl/dla-studenta/dla-studenta/dokumenty-do-pobrania/studia-stacjonarne

Aktualny regulamin studiów UAM:

http://studenci.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0005/109373/Regulamin-studiow-obowizuje-od-1-padziernika-2012.pdf