ORGANIZACJA JEDNOSTEK


Komisja Dziekana WN ds. działalności zakładów, pracowni i specjalności byłego Instytutu Językoznawstwa

Prof. UAM dr hab. Krzysztof Stroński

Prodziekan ds. organizacyjnych Wydziału Neofilologii UAM

Prof. UAM dr hab. Karolina Gortych-Michalak

Członek Komisji

dr Piotr Grablunas

Członek Komisji