Wykład Otwarty dr Beaty Karpińskiej-Musiał


Instytut Językoznawstwa UAM

zaprasza Pracowników i Studentów na wykład gościnny

,,O relacji Mistrz ? Uczeń w edukacji akademickiej: obalamy mit, czy tworzymy nową jakość???

Wykład wygłosi Pani Doktor Beata Karpińskiej-Musiał

z Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki Uniwersytetu Gdańskiego

w dniu 19. kwietnia 2017 r. o godzinie 17h w sali 212c B

 

 

 

dr Beata Karpińska-Musiał

Instytut Anglistyki i Amerykanistyki, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego

 

Anglistka i pedagog, od 13 lat pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzi zajęcia z językoznawstwa, glottodydaktyki, pedagogiki międzykulturowej, wykłady autorskie na temat transformacji uniwersytetu oraz zajęcia fakultatywne na specjalnościach nauczycielskich. Kształci przyszłych nauczycieli języka angielskiego. Wcześniej wieloletnia właścicielka firmy szkoleniowo-tłumaczeniowej, współpracująca z językowymi szkołami w Polsce i w Niemczech (Greifswald). W 2010 roku uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Pasjonatka dydaktyki w jej różnych wydaniach, badawczo przede wszystkim akademickiej. Od 2004 roku zatrudniona jako adiunkt w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki. Autorka ponad 30-tu artykułów naukowych oraz dwóch książek: Międzykulturowość w glottodydaktyce (Wydawnictwo UG: Gdańsk, 2015) oraz Edukacja spersonalizowana w uniwersytecie. Ideologia ? instytucja ? dydaktyka ? tutor (Wydawnictwo LIBRON: Kraków, 2016). Pełnomocnik Dziekana ds. Tutoringu na Wydziale Filologicznym UG. Od 2015 roku Koordynatorka i Współautorka Centrum Tutorów UG.

Jej zainteresowania badawcze, realizowane poprzez udział w kilkudziesięciu już konferencjach krajowych i zagranicznych oraz tematyczne publikacje, dotyczą pedagogiki międzykulturowej, teorii języka i kultury jako elementów kształcenia nauczycieli, roli językoznawstwa stosowanego i krytycznej analizy dyskursu w komunikacji międzykulturowej. W ostatnich latach koncentrują się jeszcze bardziej na edukacji spersonalizowanej i aspektach interakcjonizmu społecznego oraz psychologii pozytywnej w dydaktyce.

W najnowszych badaniach zajmuje się kreatywnością i refleksyjnością nauczycieli języków obcych, oraz nauczaniem dla jakości (QualityTeaching) w obliczu zmian w szkolnictwie wyższym.

Od 2013 roku jest certyfikowanym tutorem Collegium Wratislaviense, współpracuje z Collegium jako szkoleniowiec w zakresie tutoringu szkolnego i akademickiego oraz superwizor tutorów. W latach 2014-2016 zrealizowała w UG największy dotąd w Polsce projekt przygotowań oraz wdrożeń tutoringu w struktury publicznego kształcenia uniwersyteckiego (Projekt ?IQ? ? IdealQuality in Good Quantity).

Streszczenie wykładu: wykład będzie poświęcony wybranym aspektom edukacji spersonalizowanej, która wywiedziona z anglosaskiej tradycji tutoringu akademickiego, zostaje od niedawna w polskich uczelniach odkryta na nowo, wobec szeroko zakrojonej edukacji masowej na uniwersytecie w ostatnich dekadach. Prelegentka przyjrzy się temu, czym jest relacja uczeń-mistrz we współczesnym kształceniu, zada pytania o to, czy jest to relacja pożądana, czy ma rację bytu (a może jest tylko mitem?), czym się charakteryzuje i czy stanowi antidotum na niektóre problemy związane z jakością studiowania w tradycyjnych formułach metodyczno-organizacyjnych stosowanych na uniwersytetach. Pani Doktor podzieli się też swoim doświadczeniem jako tutorki akademickiej oraz koordynatorki projektu wdrożeń indywidualnego tutoringu na Uniwersytecie Gdańskim w latach 2014 ? 2016 w ramach uzyskanego grantu z tzw. funduszy norweskich, przeznaczonego na rozwój polskich uczelni. Szczególnie ciekawe dla słuchaczy powinny być przykłady zaczerpnięte z monografii powstałych w projekcie, oraz przykłady uzyskanych wskutek pracy tutorialowej efektów kształcenia w obszarze nauk filologicznych, w tym literaturoznawczych, językoznawczych, czy kulturoznawczych. Zilustrowane będą one fragmentami wypowiedzi studentów, którzy brali udział w Projekcie IQ, a także ich esejów, ocen procesu oraz poglądów na temat perspektywy zaistnienia tutoringu w systemowym kształceniu akademickim  w naukach humanistycznych w Polsce.