WYKŁADOWCY


MGR PASCALE BALI 


MGR MINQI CHEN


MGR HANNA CISZEK


MGR DANIEL DZIENISEWICZ


Absolwent filologii rosyjskiej z filologią angielską (studia I stopnia) oraz filologii rosyjskiej (studia II stopnia) na UAM. W 2015 roku obronił pracę magisterską pt. Глаголы со значением чрезмерной интенсивности действия в русском и польском языках (Czasowniki oznaczające nadmierną intensywność czynności w języku rosyjskim i polskim) napisaną pod kierunkiem prof. Jerzego Kaliszana. Wykładowca w Instytucie Językoznawstwa oraz doktorant na Wydziale Neofilologii UAM.

Zajęcia prowadzone dotychczas w IJ: praktyczna nauka języka angielskiego oraz zajęcia fakultatywne E-diachronia poświęcone zagadnieniom historycznego językoznawstwa korpusowego.

W pracy dydaktycznej stara się rozwijać wszystkie kompetencje studentów, kładąc nacisk na praktyczne aspekty wymowy amerykańskiej.

Autor i współautor kilkunastu artykułów naukowych, m.in. z zakresu lingwochronologizacji i e-leksykografii historycznej, a także tekstów dotyczących zapożyczeń z języka rosyjskiego w polszczyźnie. Przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą wartościom i wartościowaniu w polsko- i rosyjskojęzycznych aktach życzeń.

MGR MICHAEL FARRIS


MGR MARCIN KŁOS


MGR MAŁGORZATA KOMOROWSKA


MGR HANNA KUPŚ


MGR ANNA KRYSTKOWIAK


MGR SAI-A LEE


MGR CHOON-SIL LIM


MGR SETHA LONG-KUCHARCZYK


MGR EMILIA MATERNIK


MGR NORIE MOGI


Wykładowczyni języka i kultury japońskiej, żywo zainteresowana tematyką gender studies, socjolingwistyką oraz sposobami kreowania idiolektów w utworach literackich i filmowych. W wolnych chwilach zatapia się w świecie opowieści rakugo i kaligrafii. Członkini Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Japońskiego.

MGR DOROTEA MONI-STELMACHOWSKA


MGR HOMEIRA MORADI


MGR BEATA NADZIEJA


MGR SZABOLCS NEMETH


MGR MINH NGO HOANG


MGR MAITANE OSA ZUBIA


MGR DANIEL PAP


MGR EVA RUFO SANCHEZ-ROMAN


MGR TANJA ELISABET SEPPALA


Wykształcenie

2012 – magister, kierunek: język fiński, Uniwersytet w Oulu, Finlandia

2018 – studia doktoranckie, Uniwersytet w Jyväskylä, Finlandia

Doświadczenie zawodowe

2017 – wykładowca języka fińskiego, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

2015-2017 – wykładowca uniwersytecki, Centrum Studiów Uzupełniających, Uniwersytet Otwarty w Oulu, Finlandia

2013-2017 – lektor języka fińskiego jako obcego, wykładowca przedmiotu „Umiejętności komunikacyjne”, Aikuisopisto (Adult Education Center PSK), Oulu, Finlandia

2012 – letnie kursy języka fińskiego, Uniwersytet w Oulu oraz Uniwersytet w Lapland

Szkolenia

2011 – praktykant w Instytucie Języka i Kultury Fińskiej, Uniwersytet w Greifswaldzie, Niemcy

2010, 2011 – asystent w Instytucie Języka Fińskiego, Uniwersytet w Oulu

Publikacje

Oppijansuomen kolligaatiot ketjuuntuvissa verbirakenteissa [Colligates of Learner Finnish in verb chain structures] 2013. Lähivõrdlusi. Lähivertailuja 23, editor Annekatrin Kaivapalu. DOI: http://dx.doi.org/10.5128/LV23.13

Profile społecznościowe

LinkedIn www.linkedin.com/in/tanja-seppala

Research Gate https://www.researchgate.net/profile/Tanja_Seppaelae

MGR ISRAEL SOSTENES PELCASTRE


MGR ANNA STANIK


MGR SUPAWAN SUKONTHACHAYA


MGR MINH TRAN THI NGOC


MGR CHUNG-YI WANG


DR EMILIA WOJTASIK-DZIEKAN


MGR MAREK WOŁYŃSKI


MGR ROBERT WOŁYŃSKI


MGR KAMIL TRĄBA


MGR NINA TRZASKA