Wyróżnienie Fundacji FAME dla Ilony Koutny


Prof.  UAM Ilona Koutny, kierownik Zakładu Filologii Ugrofińskiej,  w którym  w grudniu 2017 roku obchodzono 25-lecie filologii węgierskiej (sprawozdanie z konferencji naukowej na stronie http://hung.home.amu.edu.pl/konferencja-2017/; tom pokonferencyjny: http://mek.oszk.hu/18200/18248/), jest jednocześnie kierownikiem międzynarodowych podyplomowych studiów interlingwistyki, które  swoje 20-lecie miały również w ubiegłym roku (sprawozdanie z Sympozjum Interlingwistycznego zorganizowanego z tej okazji oraz wybrane wykłady nt polityki językowej znajdują się w czasopiśmie JKI 2017: http://jki.amu.edu.pl).

Fundacja Kulturalna FAME z miastem Aalen (Niemcy) postanowiła  uhonorować Ilonę Koutny wyróżnieniem za zasługi w nauczaniu esperantologii na uniwersytecie. Ilona Koutny poświęciła  tej dziedzinie 30 lat swojej uniwersyteckiej kariery (pierwsze 10 lat jeszcze na Uniwersytecie im. Loránda Eötvösa w Budapeszcie, potem na UAM). Studia interlingwistyki skupiają studentów z wielu krajów na różnych kontynentach (do tej pory z 30 krajów od Niemiec i Węgier po Brazylię i Koreę), również  zaproszeni profesorowie pochodzą z kilku krajów (od Anglii przez Wyspy Balearskie po USA).

20 października 2018. w ratuszu w Aalen Burmistrz Aalen, Thilo Rentschler oraz Prezes Fundacji FAME, Andreas Emmerich po swoich  przemówieniach oraz laudacji wygłoszonej przez byłego studenta, Petera Zilvara wręczyli  prof. Ilonie Koutny dyplom (Aalenska Premia Kultury za wspieranie porozumienia międzynarodowego). Uroczystości  towarzyszył  krótki koncert oraz bankiet.

Przekazanie dyplomu  (Burmistrz Thilo Rentschler, Prezes FAME Fundacji Andreas Emmerich i Ilona Koutny

Ilona Koutny ze swoimi byłymi studentami