ZAKŁAD BAŁTOLOGII


Zakład Bałtologii oferuje możliwość studiowania dwóch specjalizacji:
– filologii litewskiej,
– filologii łotewskiej.
Dzięki studiom lituanistycznym i lettonistycznym poznać można nie tylko języki obu tych krajów, ale również ich ciekawą historię i fascynującą, chociaż mało u nas znaną, kulturę. Zakład prowadzi obecnie badania w dwóch dyscyplinach naukowych: językoznawstwie i literaturoznawstwie. Jego pracownicy zajmują się problemami języków bałtyckich, historią literatury, folklorem i kulturą Litwy i Łotwy oraz historią i mitologią Bałtów. Więcej na stronie domowej Bałtologii: baltologia

Kurator:

prof. UAM dr hab. Ewa Stryczyńska-Hodyl

Profesorowie:

prof. UAM dr hab. Elena Czaszczyna

Adiunkci:
dr Jowita Niewulis-Grablunas
dr Monika Pokorska-Iwaniuk
dr Justyna Prusinowska

St. wykładowcy:
dr Piotr Grablunas
dr Józef Marcinkiewicz
dr Tatjana Navicka