ZAKŁAD FILOLOGII NOWOGRECKIEJ


Filologia nowogrecka jest młodym kierunkiem w Instytucie Językoznawstwa. Program studiów opiera się na nauce języka nowogreckiego oraz przedmiotów z obszaru kulturowo-historycznego Grecji. Ponadto studia mają na celu zapoznanie z literaturą, kulturą, historia i ogólnie cywilizacją grecką, dlatego oprócz przedmiotów stricte filologicznych program studiów obejmuje literaturę grecką, historię Grecji, krajoznawstwo Grecji oraz kulturę i sztukę grecką.

nowogrecka.home.amu.edu.pl

Kierownik: prof. UAM dr hab. Karolina Gortych-Michalak

 

Profesorowie:

prof. zw. dr hab. Krystyna Tuszyńska

 

Adiunkci:

dr Kiriakos Papoulidis

 

Wykładowcy:

mgr Hanna Ciszek

 

Doktoranci/wykładowcy:

mgr Kamil Trąba

mgr Nina Trzaska

 

Wykładowca j. greckiego:

mgr Nikolaos Gialleis

 

Doktoranci:

mgr Piotr Siwczak

mgr Joanna Suszyńska