ZAKŁAD FONETYKI


Zakład Fonetyki zajmuje się badaniem mowy ludzkiej. Najważniejsze badania prowadzone przez jego pracowników koncentrują się wokół wykorzystania wiedzy z dziedziny fonetyki w syntezie i rozpoznawaniu mowy, w komputerowym wspieraniu nauczania języka naturalnego (w nauczaniu języków obcych, komputerowych ćwiczeniach mowy dla osób niesłyszących), algorytmizacji oraz automatyzacji procedur fonetycznych, jak również projektowaniu i tworzeniu dużych językowych korpusów tekstowych i akustycznych. Oferta dydaktyczna Zakładu dotyczy przede wszystkim zajęć informatycznych, oprogramowania użytkowego, zastosowania komputerów w lingwistyce i dydaktyce języków obcych, podstaw programowania oraz baz danych.

 

Kierownik: prof. UAM dr hab. inż. Grażyna Demenko

 

Adiunkci:

dr Jolanta Bachan

dr Daniel Śledziński

dr Agnieszka Wagner

 

Doktoranci:

mgr Małgorzata Krysiak

mgr Magdalena Oleśkowicz-Popiel

mgr Mariusz Owsianny