ZAKŁAD INFOLINGWISTYKI


Zakład Infolingwistyki zajmuje się szeroko pojętą informacją, mową i językiem. Infolingwistyka zrodziła się ze stowarzyszenia językoznawstwa i klasyfikacji dokumentów, których tytuły są składniowo reprezentowane i semantycznie interpretowane. Do zrozumienia indeksu języka wykorzystuje się unikalny analityczno-syntetyczny schemat klasyfikacji. Wiąże się to z istnieniem dwóch ram: języka naturalnego i sztucznego.

 

Kierownik: prof. UAM dr hab. Piotr Nowak

 

Adiunkt: dr Anna Zięba

 

St. wykładowcy:

dr Marcin Lewandowski

dr Paweł Nowakowski