ZAKŁAD JĘZYKOZNAWSTWA OGÓLNEGO I PORÓWNAWCZEGO


Zakład Językoznawstwa Ogólnego i Porównawczego zajmuje się aksjomatycznym opisem języka i językoznawstwem ogólnym. Ponadto w skład realizowanych zagadnień wchodzą indoeuropejskie i typologiczne kategorie gramatyczne oraz informacyjna struktura języka.

 

Kurator: prof. zw. dr hab. Piotr Wierzchoń

 

 

 

Adiunkci:

dr hab. Robert Bielecki

dr Szymon Grzelak

dr Marcin Michalski

 

St. wykładowca:

dr Tomasz Borowiak

 

Wykładowcy:

mgr Daniel Dzienisiewicz

mgr Marcin Kłos