ZAKŁAD JĘZYKOZNAWSTWA STOSOWANEGO


Metodyka nauczania języków obcych oraz języki specjalistyczne (fachowe) to dwa główne obszary zainteresowania Zakładu Językoznawstwa Stosowanego. Przeprowadzane w jednostce badania koncentrują się na szeroko rozumianym przetwarzaniu danych językowych i możliwościach wykorzystywania ich wyników w tłumaczeniu automatycznym. Główne obszary, jakimi zajmuje się Zakład, to: językoznawstwo ogólne, językoznawstwo porównawcze, semiotyka i teoria komunikacji, teoria języka, klasyfikacje genetyczne i topologiczne, gramatyki i słowniki języków świata.

 

Kierownik: prof. UAM dr hab. Eliza Karmińska

 

Adiunkci:

dr Izabela Orchowska

dr Jamila Oueslati

 

St. wykładowcy:

dr Aleksandra Hans

dr Magdalena Kębłowska

dr Anna Maciejewska

 

Wykładowcy:

mgr Michael Farris

mgr Małgorzata Komorowska

mgr Norie Mogi

mgr Homeira Moradi

mgr Beata Nadzieja

mgr Marek Wołyński

 

Doktoranci:

mgr Justyna Tomczak-Boczko