ZAKŁAD LEGILINGWISTYKI I JĘZYKÓW SPECJALISTYCZNYCH


?Legilingwistyka Porównawcza? jest czasopismem przygotowywanym przez Pracownię Legilingwistyki i publikowanym przez Instytut Językoznawstwa, które ukazuje się w polskiej wersji językowej raz w roku. Zamieszcza artykuły, recenzje, sprawozdania w języku polskim i niemieckim. Poświęcone jest językoznawstwu prawniczemu (legilingwistyce), teorii prawa i języka prawa, językoznawstwu sądowemu oraz przekładowi prawniczemu i sądowemu. Celem czasopisma jest:

 

? pogłębianie wiedzy nad językiem prawa (lingua legis) i wiedzy z zakresu porównawczej legilingwistyki (w szczególności przekład prawniczy i sądowy),

? rozwijanie współpracy pomiędzy prawnikami a językoznawcami w zakresie językoznawstwa sądowego,

? porównawcze studia nad rzeczywistością prawną różnych obszarów językowych i wpływ różnic na komunikację w prawie.

 

Kierownik: prof. UAM dr hab. Aleksandra Matulewska

 

Adiunkt:

dr Joanna Nowak-Michalska

 

St. wykładowcy:

dr Milena Hadryan

dr Yuki Horie

 

Doktoranci:

mgr Paula Trzaskawka

mgr Paulina Kozanecka