ZAKŁAD LOGIKI STOSOWANEJ


Zakład Logiki Stosowanej zajmuje się stosowaniem pojęć, technik, metod itp. wypracowanych w logice matematycznej w badaniach języka oraz w refleksji metodologicznej dotyczącej nauk o języku. Tematyka badawcza:

? lingwistyka informatyczna,

? logiczne aspekty komunikacji społecznej,

? logika Zachodu a refleksja logiczna Orientu,

? metodologia lingwistyki,

? matematyczne podstawy metalogiki.

 

Kierownik: prof. UAM dr hab. Władysław Zabrocki

 

Adiunkci:

dr hab. Włodzimierz Lapis

dr Vitoria Kamasa

 

St. wykładowca:

dr Dorota Lipowska

dr Sławomir Sikora

 

Doktorant:

mgr Anna Wartecka