ZAKŁAD SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH


Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez pracowników Zakładu Systemów Informatycznych obejmują zagadnienia związane z teoretycznymi podstawami informatyki, algorytmiką, podstawami i językami programowania, metodami wyszukiwania informacji, systemami ekspertowymi, bazami danych i projektowaniem systemów informatycznych. Badania prowadzone przez pracowników ZSI obejmowały i obejmują m.in. teorię i praktykę wykorzystania zbiorów przybliżonych, optymalizację metod wnioskowania w systemach ekspertowych, inżynierię wiedzy oraz weryfikację baz wiedzy. Nasze badania z zakresu teorii i praktyki można podzielić na sześć głównych grup tematycznych:
? analiza sieci społecznych,

? semantyczne wyszukiwanie informacji,

? przetwarzanie multimediów,

? systemy baz i hurtowni danych,

? analiza  i poprawa wydajności systemów,

? metodologie E-Learning.

 

Kierownik: prof. UAM dr hab. Mirosław Górny

 

St. wykładowcy:

dr John Catlow

dr Rafał Lewandowski