ZAKŁAD SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH


Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez pracowników Zakładu Systemów Informatycznych obejmują zagadnienia związane z teoretycznymi podstawami informatyki, algorytmiką, podstawami i językami programowania, metodami wyszukiwania informacji, systemami ekspertowymi, bazami danych i projektowaniem systemów informatycznych. Badania prowadzone przez pracowników ZSI obejmowały i obejmują m.in. teorię i praktykę wykorzystania zbiorów przybliżonych, optymalizację metod wnioskowania w systemach ekspertowych, inżynierię wiedzy oraz weryfikację baz wiedzy. Nasze badania z zakresu teorii i praktyki można podzielić na sześć głównych grup tematycznych:
– analiza sieci społecznych,

– semantyczne wyszukiwanie informacji,

– przetwarzanie multimediów,

– systemy baz i hurtowni danych,

– analiza  i poprawa wydajności systemów,

– metodologie E-Learning.

 

Kierownik: prof. UAM dr hab. Mirosław Górny

 

St. wykładowcy:

dr John Catlow

dr Rafał Lewandowski