TERMIN ZALICZENIA


Zaliczenia przedmiotów:
– fakultet – wprowadzenie do IT,
– Informatyka (grupa 4 i 5) 
prowadzonych w semestrze letnim przez Dra Rafała Lewandowskiego odbędą się w sesji poprawkowej w dniu 6 września 2019 r. o godz. 09:00 w sali 313a (sala komputerowa).