Zaproszenie na zebranie pracowników byłego IJ


Poznań, 18 stycznia 2019 roku

Szanowni Państwo Pracownicy byłego IJ,


zapraszam na zebranie, które obędzie się w piątek 25 stycznia 2019 roku o godz. 16.30 w Sali C2.
Na spotkaniu zostaną poruszone sprawy organizacyjne i dydaktyczne.
Szczegółowy program obrad zostanie Państwu przekazany do wtorku 22.01.19


Z wyrazami szacunku,


Prodziekan ds. organizacyjnych Wydziału Neofilologii
prof. UAM dr hab. Krzysztof Stroński


Pełnomocnik Dziekana Wydziału Neofilologii ds. studenckich oraz organizacji pracy dydaktycznej byłego Instytutu Językoznawstwa
dr Piotr Grablunas


Pełnomocnik Dziekana Wydziału Neofilologii ds. organizacji pracy zakładów i pracowni byłego Instytutu Językoznawstwa
prof. UAM dr hab. Karolina Gortych-Michalak