Zebranie naukowe


Serdecznie zapraszamy na ostatnie zebranie naukowe byłego Instytutu Językoznawstwa!

W czwartek 12 grudnia 2019 roku o godz. 15.00 w sali 314 Pani dr Bożena Niećko wygłosi prelekcję pod tytułem „Odpowiedzialność w ujęciu aksjolingwistycznym”.


Oto kila słów prelegnetki tytułem wstępu:

Rozważmy sposoby użycia oraz rozumienia pojęcia odpowiedzialności. W świetle dociekań aksjolingwistycznych przeanalizujmy potoczne oceny zawierające orzecznik „odpowiedziany”. Spójrzmy na symbole zrzucania i doświadczania odpowiedzialności oraz na językowe akty jej neutralizacji. Z perspektywy retrospektywnej i prospektywnej zastanówmy się nad odpowiedzialnością rozumianą jako nabywana kwalifikacja ocenna.