Zebranie pracowników


Szanowni Państwo,
zapraszamy wszystkich pracowników byłego Instytutu Językoznawstwa na zebranie, które będzie miało miejsce w dniu 28.02.19 (czwartek) o godzinie 17.00 w sali C3.
Program zebrania:
1. Podsumowanie spotkań z zakładami i pracowniami.
2. Organizacja pracy w semestrze letnim 2018/2019 w związku z realizacją programu POWR – Uniwersytet Jutra.
3. Komunikaty bieżące.
4. Propozycja przyszłej struktury organizacyjnej pracowników byłego Instytutu Językoznawstwa prezentacja.
5. Wolne głosy i dyskusja.
Komisja Dziekana WN ds. działalności zakładów, pracowni i specjalności byłego Instytutu Językoznawstwa:
Prodziekan WN ds. organizacyjnych prof. UAM dr hab. Krzysztof Stroński
dr Piotr Grablunas
Prof. UAM dra hab. Karolina Gortych-Michalak

Dear Colleagues,
Hereby we invite you to a general meeting of the former Institute of Linguistics.
The meeting will take place on 28/02/19 (Thursday) at 5 p.m., lecture hall C3.
Agenda:
1. Summary of the meetings with departments of the former Institute of Linguistics.
2. Summer semester 2018/2019 workschedule in the scope of the programme “POWR – Uniwersytet Jutra”.
3. Ongoing issues.
4. Proposed future staff organizational structure of the former Institute of Linguistics – presentation.
5. Motions and discussion.
Faculty of Modern Languages and Literatures Dean’s Committee for Departments of the former Institute of Linguistics:
rodziekan WN ds. organizacyjnych prof. UAM dr hab. Krzysztof Stroński
dr Piotr Grablunas
Prof. UAM dra hab. Karolina Gortych-Michalak